Saltar apartados

MATRÍCULA

 

Una vegada realitzada la preinscripció, es revisarà la documentació i s'admetrà a l'alumnat.

 • TERMINI: dates per determinar
 • PROCÉS DE MATRÍCULA:
  1. La matrícula es realitza en línia a través d'UACloud  Campus Virtual. Una vegada hages sigut admès, t'enviarem per correu electrònic (a l'adreça electrònica que hages consignat en la teua sol·licitud de preinscripció) tota la informació que necessites per a matricular-te.
  2. Per a poder matricular-te, hauràs d'haver presentat la següent documentació en la secretaria administrativa de l'estudi:

   • Fotocòpia del DNI (en cas de nacionalitat espanyola), o del nombre d'identificació d'estrangers (NIE) o del passaport (els qui no tinguen la nacionalitat espanyola).
   • En el cas de titulats per la Universitat d'Alacant (UA): si el títol que els dóna accés ha sigut obtingut en la UA no hauran d'aportar cap documentació.
   • En el cas de titulats per una universitat espanyola: fotocòpia acarada en la UA (*) del títol, o del dipòsit si escau, que li de accés.
   • En el cas de titulats per una universitat estrangera:
    • Si té el títol homologat: Fotocòpia acarada en la UA (*) de l'homologació del títol que li dóna accés
    • Si no té el títol homologat:Fotocòpia acarada en la UA (*) del títol que li dóna accés.
  3. El Centre de Formació Contínua podrà sol·licitar l'aportació de documentació complementària per a garantir la veracitat de les dades facilitades, inclosa la legalització dels documents expedits en l'estranger, així com la seua traducció.
  4. En cas de requerir-se la legalització, aquesta haurà de realitzar-se per via diplomàtica o, si escau, mitjançant la postil·la del Conveni de l'Haia. Aquest requisit no s'exigirà en cap cas als documents expedits per les autoritats dels estats membres de la Unió Europea o signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu.

  5.  En cas de requerir-se la traducció al castellà, aquesta haurà de venir signada i segellada, si escau, per traductors espanyols o estrangers degudament identificats.

   (*)Per a acarar una fotocòpia en la UA ha de presentar també el document original. Després de comprovar l'autenticitat de la còpia li retornaran l'original. Si les fotocòpies estigueren ja compulsades per l'organisme que va emetre el document original o per un notari o, en cas de tractar-se de documents estrangers, estigueren ja acarades i legalitzades per les representacions diplomàtiques o consulars d'Espanya en el país d'on procedisca el document, no serà necessària la presentació simultània de l'original. També s'admetran les còpies acarades pels organitzadors dels estudis sempre que l'acare complisca amb els requisits establits per les instruccions dictades per la Secretaria General de la Universitat d'Alacant.

Institut Universitari d'Estudis Socials d'Amèrica Llatina


Universitat d'Alacant
Edifici Polivalent III, planta baixa
Carretera Sant Vicent s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 9395

Fax: (+34) 96 590 3464

Twitter: https://twitter.com/IuesalSecre?lang=es

Facebook: https://www.facebook.com/iuesalUA/

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464