Presentació

                                 

 

FULLET IUESAL 

 

Des de la seua creació en 1979, la Universitat d'Alacant ha projectat la seua activitat docent i investigadora a Llatinoamèrica i el Carib, compta amb un Campus Iberoamericà que coordina la labor de professors i professores i els seus grups d'investigació en aquesta vasta regió del món, i posseeix una Seu a l'Havana Vella, dins de l'acció institucional “Projecte Havana”. Té establides aliances i convenis de cooperació amb més de 150 institucions d'Educació Superior.

En aquest context, l'Institut Universitari d'Estudis Socials d'Amèrica Llatina de la Universitat d'Alacant (IUESAL) sorgeix com a centre oficial d'investigació interdisciplinària en els diferents camps de les ciències socials i de les humanitats sobre Amèrica Llatina. L'institut es planteja créixer aportant millores substancials en les activitats de formació acadèmica, en la investigació científica, en les accions de transferència del coneixement al conjunt de les societats llatinoamericanes i en la cooperació interuniversitària.

És per açò que contempla una àmplia varietat de cursos de postgrau en les tres modalitats possibles (presencial, semipresencial i en línia), un programa de doctorat propi i un bon nombre de grups i xarxes d'investigació nacionals i internacionals de reconegut prestigi, que executen projectes de cooperació i d'investigació competitius de qualitat contrastada. Són més de setanta els investigadors membres de l'institut i més de quinze els grups d'investigació actius, amb presència estable en la majoria de països llatinoamericans.

Pretenem d'aquesta manera respondre a les demandes acadèmiques plantejades des de tots dos costats de l'Oceà, contribuir a un millor coneixement de la realitat llatinoamericana en el nostre entorn i facilitar la creació, desenvolupament i transferència de coneixement de tot tipus de projectes d'investigació i innovació social. Com a institució pública que som, volem complir així el paper essencial que la nostra societat ens confereix: el desenvolupament i progrés social, especialment el de les societats llatinoamericanes.